Forside


10 år med The  International Art Workshop

Som en markering og naturlig forlængelse af, at vi i Gludsted har afholdt The International Art Workshop siden 2011, vil vi gerne opføre et markant udendørs kunstværk.


                                                                                               FORTÆLLINGERNES TÅRN i Gludsted

                                                         Billedkunstner Steen Rasmussen, Ry, som altid har været en meget vigtig

                                                                                               del af Art Workshoppen i Gludsted, har med støtte fra Statens Kunstfond

                                                                                               lavet skitser til et ottekantet tårn, hvor illustrationer på siderne af tårnet

                                                                                               viser Gludsteds egnshistorie og myter og skrøner.

                                                                                               Tårnet bliver 6 meter højt og udføres i Cortenstål. Det bliver oplyst, så illu-

                                                                                                strationerne fremstår som mørke stregtegninger. Ved hjælp af QR koder

                                                                                                kan man på sin egen telefon høre den 88 årige og lokale Edvard Helms 

                                                                                                fortælle de orginale historier, der danner baggrund for illustrationerne.

                                                                                                Placering

                                                                           Tårnet placeres i udkanten af Gludsted ved indfaldsvejen til Gludsted

                                                                                                Plantage. Udover at blive en alternativ turistinformation og et egnsarkiv,

                                                                                                bliver tårnet og stedet omkring med borde og bænke, et samlingssted og

et udgangspunkt for ture i plantagen og landsbyen Gludsted

Tidsplan

Tårnet forventes at stå færdigt i sensommeren 2021 - hvor vi på festlig vis vil afsløre Fortælingernes Tårn i Gludsted.

Nedenfor vises de 8 illustrationer til Tårnets side, som hver især illustrerer Edvard Helms´ fortællinger om Gludsteds egnshistorie, myter og skrøner.

Fondsstøtte

Vi har modtaget støtte til Fortællingernes Tårn fra Statens Kunstfond, Ikast-Brande Kommune, VAF Fonden samt fra lokale

beboere.

Vi er meget taknemmelige for den opmærksomhed og støtte vi har modtaget fra nær og fjern.

  

Nuværende kunstværker i det åbne land:Mette Mailund Strong, Silkeborg.

Deltog på The International Artworkshop 2019, har skænket Gludsted et blivende kunstværk, bestående af 400 pæle som er opstillet med hjælp fra Gludsteds borgere i parken ved Missionshuset.

Sideløbende med The international Artworkshop 2018 skabte den Japanske kunstner Takayuki Tomoi fra Osaka skulpturen "MA" til Gludsted

Ma

I 2017 blev  Gludsted en del af den Europæiske kulturhovedstad Aarhus 2017 ved sideløbende med den årlige workshop at blive en del af projektet "Kunsthallen og Landsbyerne", der med forankring i Viborg Kunsthal bragte international samtidskunst ud til 9 landsbyer,  således fik Gludsted 3 stedspecifikke værker af de 2 Japanske kunstnere Mayuko Sumioka og Toru Matsuoka og danske Anne-Sofie Overgaard.   


Mayuko Sumioka

Toru Matsuoka

Anne-Sofie Overgaard