kunst i byrummet

Kunst I Byrummet


Sideløbende med The international Artworkshop 2018 skabte den Japanske kunstner Takayuki Tomoi fra Osaka skulpturen "MA" til gludsted

Sideløbende med The International Art workshop, bidrog Gludsteds Bidrog til Aarhus 2017

( Europæisk kulturby)  gennem sin deltagelse i projektet Kunsthallen og Landsbyerne skabt værker til Byrummet i Gludsted af Kunstnerne Toru Matsuoka , Mayuko Sumioka og Anne-Sofie OvergaardToru Matsuokas værk "Traveling Island Gludsted- Sakushima"

Skulpturen der er skabt stedspecifikt til placeringen i Gludsted er realiseret med hjælp

fra en række frivillige borgere juli 2018.


Skulpturen, der er todelt, skaber et fokuspunkt, et mellemrum, der leder blikket mod Gludsted - og netop tomrummet er det

væsentlige og samlende element.


Skulpturens titel ”MA” referer til en essentiel tanke i Japansk filosofi nemlig, at mellemrummet rummer de væsentligste værdier

Det tomme rum er rummet til refleksion og fordybelse – Mellemrummet/stien er passagen der bringer os igennem skoven, der gør det muligt at færdes og opleve skovens mangfoldige værdier og pauserne i musikken gør, at vi lægger mærke til tonerne og giver dem forskellig værdi.

Skulpturens opbygning af sammenflettede ringe af forskellige størrelser er heller ikke uden symbolik, det er et billede på det fælleskab, der er i Gludsted - hvor ringene symboliserer borgerne og de forskellige aldre. Alle ringe flettes sammen og den enkelte ring er vigtig for den fælles styrke.


Den todelte opbygning har igen reference til japansk tænkning, billedet er først fuldendt når det forenes med spejlbilledet og de to siders møde med hinanden og skaber dermed harmoni.


Endelig er financieringen et billede på den lokale forankring og det internationale udsyn, da den er realiseret med midler fra EU Japan fest Commitee på grund af Gludsteds langtidsrelationer med japanske kunstnere og lokale borgeres uegennyttige gavmildhed .


Kurator Billedkunstner Steen Rasmussen

Skulpturen ”Traveling Island Gludsted - Sakushima” er skabt stedspecifikt til Gludsted af den Japanske Kunstner Toru Matsuoka,

der er professor ved NagoyaUniversity of Arts.

Skulpturen blev realiseret i samarbejde med frivillige borgere i juni 2017, som en del Projektet

”Kunsthallen og Landsbyerne”, der var et Europæisk Kulturbyprojekt - og en del af fejringen af 150 året af det diplomatiske samarbejde mellem Japan og Danmark.

Skulpturens form med fire bjerge refererer til 4 hellige bjerge i Japan, der med sine bløde former er skabt, som et sted hvor man kan slå sig ned og dyrke fællesskabet eller i ensomhed sidde og reflektere og lade tankerne flyve.

Inspirationen til skulpturen kommer fra den Japanske ø Saku, hvor Toru Matsuoka har skabt en tilsvarende bjergskulptur .

Så for at vise og understrege det fælles bånd der er mellem Japan og Danmark og ikke mindst pege på lighederne mellem Gludsted og Sakushima, valgte han at lave et tilsvarende værk iGludsted.

Sakushima var tidligere et udfordret fiskersamfund, der takket være fællesskabsfølelse og viljen til at prøve at vende modgangen har fået turisme og optimisme til at blomstre.

De to ø skulpturer, den på Sakushima og den her i Gludsted spejler de to små samfunds fællestræk, hvor det er stærke fælleskaber der står sammen om at udvikle stederne .

Det er også små samfund der har valgt at tage samtidskunsten til sig, og år efter år invitere kunstnere udefra - til i en periode at arbejde her og lade sig inspirere af de to steders imødekommenhed og skønhed.

En sidste detalje ved skulpturen der understreger samhørigheden mellem Japan og Danmark -

hvor København har den lille havfrue - har Japan en Buddha - Gludsted har Buddhahavfruer - der vogter og passer på byen.


Kurator Billedkunstner Steen Rasmussen

Anne Sofie Overgaard " Vejskilte til Gludsted"

Danske Anne Sofie Overgaard udviklede et projekt, hvor der  skabte alternative vejskilte til Gludsted og disse blev placeret rundt omkring i byen. Beboerne fandt selv  materialerne i deres egne gemmer eller naturen som for eksempel reb, plastik, presenning, grene, som de så vævede pågældende vejskilte af. Værket er dermed blevet en visualisering af den ”sammenvævning”, der er iblandt beboerne i en landsby som Gludsted

Mayuko Sumioka  "Mønstersamlinger til byrummet"

I samarbejde med især børnene i Gludsted brændte japanske Mayuko Sumioka smukke mønstre i forskellige papirmaterialer, som efterfølgende blev lamineret og hængt op som bannere fra Gludsteds lygtepæle. Værket fungerer derfor både som en undersøgelse af forskellige materialer og mønstre samt som en udsmykning af byen.